Katha Sangama (2019) Kannada Movie | Star Cast & Crew | Official Trailer | Kannada New Movie

Katha Sangama Kannada Movie Trailer 

Katha Sangama Kannada Movie Info:

Movie : Katha Sangama

Directed By : Shashi Kumar P, Chandrajith Belliappa, Karan Ananth, Rahul P K, Jamadagni Manoj, Kiranraj K, Jai Shankar A

Produced By : H K Prakash, Pradeep NR, Rishab Shetty

Cast : Raj B Shetty, Amrutha Naik, JP Tuminad, Kishore, Yagna Shetty, Baby Mridunika, Rishab Shetty, Hariprriya, Rumy (Dog), Prakash Belawadi, Sowmya Jaganmurthy, Vasu Dixit, Pramod Shetty, Balaji Manohar, Avinash, Hari Samashti, Paravva, Raghavendra C, Beeresh, Nidhi Hegde and Others

Music By : DOSSMODE, Gagan Baderiya, Vasu Dixit, Udith Haritas, Girish Hothur, Nobin Paul,Vasuki Vaibhav

Edited By : Arya , Rithwik, Bharath. M C, Vinayak Guhanarayan, Abhishek. M, Rithwik Rao, Chandan CM

Language : Kannada

Release Date : Coming Soon 2019

Click Here To ➡️ Subscribe Via Email
Follow us on 👉 Twitter and Like our Facebook Page for Latest Movie News